16-18.08.2013

Nadrabiamy letnie zaległości bużyskowe i większą część długiego weekendu spędziliśmy na wsi. Tym razem wypuściliśmy się trochę dalej niż Korczew, czyli do Drohiczyna. Celem był plac zabaw, ale na miejscu okazało się, że trafiliśmy na zlot motocyklowy, czyli Paradę 500 motocykli na 500-lecie województwa podlaskiego. Plac zabaw stał się częścią imprezy. Dodatkowo wstawiono m.in. trampolinę, z której Janka oczywiście skorzystała. Na wieczór zaplanowany był koncert. Podczas prób Janka zatykała uszy, a Hugo podrygiwał w nosidełku :). Wróciliśmy promem.

Na specjalne życzenie Janka zadebiutowała w namiocie. Spał z nią tata. Niestety znak czasów – kiedy poszłam zapytać czy nie potrzebują dodatkowych koców okazało się, że każde bawi się swoim tabletem. W każdym razie nie wrócili w nocy tak jak się spodziewałam, a kiedy wstaliśmy z Hugo na śniadanie oni jeszcze w najlepsze spali.

Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów wyrwałam się na poranny spacer bez dzieci. Już zapomniałam jak pięknie jest przejść się po polach z dużym aparatem w ręku. Szczególnie, że po raz pierwszy w tym roku poczułam w powietrzu jesień.

***

We are making up for summer delays in visiting Buzyska, therefore we’ve spent most of the long weekend in the village. This time we’ve gone a bit further than Korczew, namely Drohiczyn. We’ve aimed at the playground, still it turned out that there was a motorcycle rally, i.e. 500 Motorcycles Parade for the 500th anniversary of Podlaskie voivodeship and the playground has been incorporated in the event. Among others there was an extra trampoline, which of course Janka had to test. There was a concert planned for the night. During rehearsals Jana has been covering her ears and Hugo tried dancing in the sling :). We came back on the ferry.

On special request Jana has had debut in a tent. She slept there with Kev. Unfortunately sign of the times – when I went to ask if they needed extra blankets it turned out that they both played with tablets. Still they did not come home at night as I’d expected and when we got up with Hugo they were still sound asleep.

For the first time from time immemorial I’ve managed to go out for a morning walk without kids. I have forgotten how good it is to go on fields holding a big camera. Especially that for the first time this year you could feel autumn in the air.

This entry was posted in wizyta/visit and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.