19-22.06.2014

To był wyjazd pełen nagród.

Po pierwsze Kasia i Kuba, którzy już właściwie tradycyjnie spędzają w naszym domu trochę czasu w wakacje, zostali nieco dłużej i wreszcie mieliśmy okazję porozmawiać i pobyć, a nie tylko ucinać krótkie pogawędki mijając się.

Po drugie mamy kuchnię. Co prawda skręcałam ją prawie cały dzień, ale jest. Pierwsze dni upłynęły więc na bardzo nieekologicznym nadużywaniu wody i celebrowaniu tego, że wreszcie możemy. Ciągłe zmywanie, pierwsza kąpiel w naszej wannie. To nagroda dla nas samych za wytrwałość :)

W sobotę, ponieważ rano padał deszcze, zdecydowaliśmy się na przejażdżkę samochodem. W miejsce, w którym dawno nie byliśmy. Padło na Mielnik. Ponieważ po dojechaniu Hugo nie dał się obudzić zdecydowaliśmy, że damy mu jeszcze trochę czasu i jedziemy dalej – 15 minut w jedną stronę i 15 z powrotem. Dojechaliśmy do Niemirowa – miejsca, gdzie według naszego GPSa kończy się droga. Naszą uwagę zwrócił duży kościół, więc postanowiliśmy do niego zajrzeć. Zaparkowałam i w momencie kiedy wyłączyłam silnik rozległ się miejscowy hejnał – była punkt dwunasta. Już wiedziałam dlaczego tam przyjechaliśmy :) Hugo też był szczęśliwy, bo odnalazł to, czego brakuje mu w Bużyskach – podjazd do zbiegania i plac zabaw.

Po Niemirowie wróciliśmy do Mielnika, gdzie okazało się, że odbywa się IX Zlot Wojowników Słowian Bałtów i Wikingów. Zjawisko, którego jeszcze nie zdążyłam pojąć, ale do którego powoli się już przyzwyczajam przyjeżdżając od tylu lat nad Bug.

W drodze powrotnej przystanek Szparagi, czyli świeże szparagi sprzedawane u samego źródła. Okazało się, że mieliśmy szczęście, bo to ostatni dzień sezonu.

Ponieważ Hugo był zachwycony strażackim samochodem, który zobaczył w Mielniku, zrozumieliśmy, że musimy pokazać mu więcej. W niedzielę zabraliśmy go więc do Skrzeszewa, gdzie zaliczył przejażdżkę prawdziwym wozem strażackim i mógł w czasie jazdy naciskać na klakson. Wyglądało na to, że ludzie stojący przed kościołem, których w ten sposób pozdrowił byli zdziwieni w takim samym stopniu w jakim on był zachwycony. Ze Skrzeszewa wrócił z nalepką OSP, którą w domu nakleiliśmy na jego rowerek. Wygląda jakby była tam od zawsze!

***

This was a visit full of prizes.

Firstly, Kasia and Kuba, who traditionally come to the house in the summer, stayed a bit longer and at last we had a chance to talk and spend some time together, not only have a short chat.

Secondly, we have a kitchen. To be honest it took almost a day to assemble it, but it’s there. So first days we were overusing water in very unecological way and celebrating the fact, that we could do it. Constant washing up, the first bath. This was the prize for ourselves for being persistent :)

On Saturday, because it was raining from the early morning, we decided to have a car ride to a place we had not been for long – Mielnik. Because after getting there Hugo refused to be waken up, we decided to continue further – 15 minutes one way and 15 back. We got to Niemirow – a place where, according to our GPS, the road finishes. As we spotted a big church there we decided to stop and have a look. I parked the car and at the moment when I turned the engine off the 12:00 call started. Then I realised why we got that far :) Hugo was also happy. In Niemirow he found what he missed in Buzyska – a ramp to run and a playground.

After Niemirow we came back to Mielnik, where it turned out there was a Medieval Fair. A phenomenon I have not understood yet, but I am slowly getting used to coming to the Bug area for so many years.

On the way back we had an Asparagus stop, ie. fresh asparagus bought from the farm. It turned out we were lucky, because it was the last day of the season.

Because Hugo was fascinated with a fire engine that he saw in Mielnik we understood that we needed to show him more. On Sunday we took him to Skrzeszew where he had a ride in a real fire engine and was allowed to blow a horn. It seemed that people standing outside the church on Sunday, who got greeted in such way, were as surprised as he was happy. He came back from Skrzeszew with a sticker of Voluntary Fire Brigade, which we put on his bike. It looks as if it has always been there!

This entry was posted in wizyta/visit and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.