22-24.08.2014

Dzieci z dziadkami pojechały nad morze, a my przyjechaliśmy trochę popracować. Efekt wizyty to wyczyszczony i poolejowany stół i blat w kuchni, pomalowane okna i zawieszone obrazki. I spacer w okolicach Bużysk, który bez dzieci okazał się znacznie łatwiejszy do zrealizowania.

***

Kids went with grandparents to the seaside and we came to do a bit of work. The result was a clean and oiled table and worktop in the kitchen, painted windows and pictures on walls. And a walk in the area, which without kids turned out to be much easier to complete.

This entry was posted in wizyta/visit and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.